Maksuton ehkäisy puhuttaa Kokkolassa

03.02.2019

Maksuton ehkäisy - uhka vai mahdollisuus?
Olen mielenkiinnolla seurannut mm Kokkola lehden tekstaripalstan keskustelua maksuttomasta ehkäisystä ja sen vaikutuksista nuoriimme.

Joidenkin kirjoittajien mielestä olisi paljon parempi jos opastaisimme nuoriamme pidättyvyyteen ja että maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen ikään kuin ajaa nuoriamme seksin ”synkkään maailmaan”.
Pidättyminen toki voi toimia joidenkin nuorten kohdalla ja meidän tulee kunnioittaa sitä että se on osa toisten uskontoa/elämänkatsomusta.

Se ei silti muuta sitä tosiasiaa että nuoren kiinnostus seksiin pysyy vakiona ihan jo kehollisten ja psyykkisten kehityksemme vaikutuksesta. Kehomme alkaa muuttua vaikka kuinka vastustaisimme ajatusta; tulee ”märät unet” ja hormonit sekoittavat ajatusmaailmaamme. Seksuaalisuus on meissä, halusimme tai emme!

Tutkimusten valossa tilanne Suomessa on kuitenkin hyvä;

Meillä Suomessa seksielämä aloitetaan suhteellisen lähellä aikuisuutta. Tutkimuksen mukaan ensimmäinen yhdyntä koetaan keskimäärin 18-19 vuoden iässä, vaikka toki poikkeuksia on ja naiset aloittavat seksielämän keskimäärin noin vuotta aiemmin kuin miehet.

Ensimmäisen yhdyntäkerran ja eri vuosikymmenien välillä on vain hieman eroja; 30- 40- luvulla nuoret naiset sekä miehet ryhtyivät seksiin jotakuinkin samassa iässä kuin nykyäänkin. Pieni poikkeus oli 60-70 luvulla joka kertoo tuon ajan kuvasta ja ns. seksuaalisen radikalismin ajasta, tuolloin ensimmäinen yhdyntä koettiin noin yhtä ikävuotta aiemmin.

Ehkäisystä ei 30-40- ja jopa vielä 50- luvulla ollut vielä juurikaan tietoa eikä seksuaalikasvatusta annettu, yleinen ”ehkäisy” olikin keskeytetty yhdyntä*.
Tuolloin ensimmäinenkin seksikerta saattoi johtaa raskauteen ja vanhemmuuteen astuttiin aiemmin kuin nykypäivänä, tuolloin myös ”ei toivottujen” raskauksien määrä oli suurempi.

Kun tultiin 60-70 luvuille alkoi myös tulla enemmän seksuaalikasvatusta, jota aiemmin myös valistukseksi sanottiin ja ehkäisymuodot alkoivat kehittyä. Myös vanhempien asenne seksuaalisuuteen pehmeni joka vaikutti myös positiivisesti tiedon kulkuun.

Tämän johdosta ehkäisyn käyttäminen on kasvanut vuosikymmen kerrallaan ja samassa myös teiniäitien määrä ja ”ei toivottujen” raskauksien määrä ovat vähentynyt vuosi vuodelta.

On kuitenkin myös huomioitava että 90- luvun lama-aikaan tilastossa tulee notkahdus. Samalla kun terveyspalveluista vähennettiin ja nuorilla oli rahaa käytössään vähemmän, lisääntyi tuon vuosikymmenen aikana myös teini- ja ”ei toivotut” raskaudet. Tämä puolustaa sitä että maksuttomalla ehkäisyllä turvaamme tilanteen vaikka nuorilla/nuorilla aikuisilla ei olisi siihen muutoin varaa.

Ehkä on kuitenkin parempi ratkaisu ehkäistä raskautta kuin keskeyttää se…

Meillä Suomessa annettu seksuaalikasvatus ja- valistus sekä mahdollisuus ehkäisyyn on siis toiminut paremmin kuin esim. Britanniassa tai Amerikan joissain osavaltioissa, joissa kiivaasti vastustetaan ehkäisyä ja ohjataan nuoria seksistä pidättymiseen.

Niissä maissa teiniraskaudet ovat iso ongelma. Viime vuosina Briteissä kuten Amerikoissakin näkyy kuitenkin valoa tunnelin päässä, kun ehkäisy on tullut helpommin saatavaksi ja on alettu antamaan oikeellista tietoa seksistä.

On hyvä myös muistaa että ehkäisyn (tässä tapauksessa kondomi) tarkoitus kun ei ole pelkästään estää raskautta vaan myös suojata seksitaudeilta.

Mielestäni meidän pitäisikin keskittyä enemmän nimenomaan oikeellisen tiedon antamiseen seksistä ja sen harrastamisesta.
Onko syytä kieltää seksi kokonaan jos todennäköisesti nuori kuitenkin jossain vaiheessa sen haluaa aloittaa vai olisiko parempi kertoa mitä seksi on ja opastaa nuorta ”hyvään seksikäyttäytymiseen”?

Minusta tärkeämpää olisi kertoa nuorille avoimesti erilaisista ehkäisymuodoista, seurustelun ja seksin pelisäännöistä kuten siitä että aina on oikeus sanoa ei ja mihinkään mikä ei itsestä tunnu hyvältä tarvitse suostua.
Opastaa ja opettaa turvataitoja ja kertoa myös siitä hyvästä mitä seksi voi tuottaa.

Mari Huistinoja
Koulutettu Seksuaaliterapeutti, seksuaalineuvoja/kasvattaja
Iloseksi(Tutkimus: Finsex tutkimushanke, 2016/Väestöliitto)
* Keskeytetty yhdyntä ei ole virallinen ehkäisymenetelmä.