Seksuaalikasvatus

Seksi on toimintaa, joka tuottaa nautintoa. Seksistä voi nauttia yksin, jolloin se on esimerkiksi haaveilua, fantasioita tai itsetyydytystä. Seksistä voi nauttia myös yhdessä toisen ihmisen kanssa esimerkiksi hyväilemällä tai rakastelemalla.

Kaikkia nuoria ympäri maailman, sukupuolesta, ihonväristä, seksuaalisesta suuntauksesta tai terveydentilasta riippumatta koskevat seksuaalioikeudet. Kaikilla on oikeus elämään, oikeus nauttia seksuaalisuudesta, oikeus tietoon seksuaalisuudesta, oikeus suojella itseään ja tulla suojelluksi, oikeus seksuaaliterveydenhuoltoon sekä oikeus osallistua seksuaaliterveyttä koskevaan päätöksen tekoon.

Rikoslaissa on pykälä (Rikoslain 20. luku 6 ), jonka tarkoituksena on suojata lapsia seksuaaliselta hyväksikäytöltä. Suomessa suojaikäraja on 16 vuotta, mikä tarkoittaa, ettei kukaan saa ryhtyä seksuaaliseen suhteeseen tai tekoon alle 16-vuotiaan lapsen kanssa. Toinen ikäraja on 18 vuotta. Tämä suojaa nuorta perheensisäisessä ja luottamussuhteessa (esimerkiksi opettaja, valmentaja) lapsen seksuaalisessa hyväksikäyttö tapauksessa. Poikkeuksena tästä ovat iältään tai henkiseltä ja fyysiseltä kehitykseltään lähellä toisiaan olevien nuorten väliset seksisuhteet, silloin kun kyseessä on molemminpuolinen suostumus. (Lähde: väestöliitto).

Mikäli olet kohdannut seksuaalista hyväksikäyttöä, tunnet epävarmuutta seksin aloittamiseen, itsetyydytykseen tai sinua vaivaa jokin seksiin tai seksuaalisuuteen liittyvä asia ja et uskalla tai osaa jutella asiasta vanhempien kanssa, voit varata ajan seksuaalineuvontaan. Neuvonnassa käymme asiaa läpi luottamuksella ja asiantuntevasti.

Voit myös esimerkiksi soittaa minulle, tai lähestyä kysymyskaavakkeella. Voin tarvittaessa ohjata sinut etsimään tietoa oikeista paikoista.