Mitä on seksuaalineuvonta?

Väestöliitto määrittelee seksuaalineuvonnan/terapian seuraavasti: "Seksuaalineuvonta on vuorovaikutukseen perustuvaa ammatillista asiakas- tai potilastyötä. Sen keskeisiä alueita ovat seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyvät kysymykset ja ongelmat...seksuaaliterveyden edistäminen sisältyy useisiin viimeaikaisiin terveydenhuollon suosituksiin. Seksuaalineuvonta kuuluu siis oleellisena osana ehkäisevän terveydenhuollon palveluihin."

Seksuaalineuvonta on tiedon antamista ja ohjausta seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa ja kysymyksissä. Seksuaaliterapeutin työ on luottamuksellista ja yksilöllistä seksuaaliongelmien- ja haasteiden kohtaamista.

Seksuaaliterapeutti ei ole opettaja, vaan luotettava kanssakulkija jonka kanssa ongelmille voidaan yhdessä etsiä ratkaisuja ilman ennakkoluuloja. Neuvontaan voi tulla yksin tai kumppanin kanssa. Seksuaalineuvonnan ja -terapian aikana terapeutti ja asiakas eivät kosketa toisiaan, vastaanotolla ei koskaan harrasteta seksiä. Tärkeintä on mahdollisuus keskustella asioista luottamuksellisesti seksuaalineuvojan kanssa.